Vel haldeplass

Reise til (adresse)

Vel avreisedato

Tal passasjerar


Tilvalg
Kommentar

Dato for neste tilgjengelege flexx tur: 05.12.2022


FRAM Flexx Tilbringer 828 retur

Kjørsvigbugen - Vihals - Vean - Aure (Korresponderar med hurtigbåt til Trondheim.)
Måndag til fredag

Avg. Hurtigbåt fra Trondheim kl.08.10 kl.16.25
Ank. Hurtigbåt til Kjørsvikbugen kl.10.20 kl.18.45


Kjørsvikbugen kl.10.30 kl.18.50
Vihals kl.10.40 kl.19.00
Vean kl.10.50 kl.19.10
Aure kl.11.00 kl.19.20


Fra Aure (r821)  
Gullstein (r821)  
Tømmervåg (r821)  Dei som bur inntil 2 km frå merka veg blir henta heime.

Korrespondanse fra Aure med 825T Aure - Ervik - Todal

Korrespondanse fra Aure med 826T Aure - Vean - Lesund - Gjerde

Korrespondanse fra Aure med 829T Aure - Vean - Stemshaug - Årvåg
 

Plass må bestilles senest 2 timer før avreise på frammr.no/flexx eller tlf 71 28 01 00

Avganger før kl. 10 må bestillast seinast kl. 17.00 dagen før.