Reise frå (adresse)

Reise til (adresse)

Vel avreisedato

Tal passasjerar


Tilvalg
Kommentar

Dato for neste tilgjengelege flexx tur: 18.06.2021


FRAM Flexx Tilbringer 828

Vinsternes - Aure - Vean - Vihals - Kjørsvigbugen (Korresponderar med hurtigbåt til Trondheim.)

Måndag til fredag

Vinsternes kl.08.20
Aure kl.08.50
Vean kl.09.00
Vihals kl.09.10
Kjørsvikbugen kl.09.20


Hurtigbåt Avg. Trondheim kl.09.20
Hurtigbåt Ank. Trondheim kl.11.25Dei som bur inntil 2 km frå merka veg blir henta heime.

Korrespondanse fra Aure med 825T Aure - Ervik - Todal

Korrespondanse fra Aure med 826T Aure - Vean - Lesund - Gjerde

Korrespondanse fra Aure med 829T Aure - Vean - Stemshaug - Årvåg

08.20 Vinsternes og 08.50 Aure er skolerute langs merka veg open for bestilling
 

Plass må bestilles senest 2 timer før avreise på frammr.no/flexx eller tlf 71 28 01 00

Avganger før kl. 10 må bestillast seinast kl. 20.00 dagen før.